twee onghelijcke stucken des circkels ghestelt werden, die malcander gelijckformich zijn.

  1. Gelijckformighe circkelstucken, staende op ghelijcke rechte linien, zijn malcander gelijck.
  2. Van een gegeven circkelstuck, den gantschen circkel te volschrijven.
  3. In gelijcke circulen, staen gelijcke houcken, 'tzy de selve in de centren of circumferentien staen, op ghelijcke (deelen der) circumferentien.
  4. In gelijcke circulen, zijn de houcken op ghelijcke (deelen der) circumferentien ghelijck, 'tzy de selve in de centren, of cirtumferentien comen.

    Dese wert lichtelick wt de 20, deses verstaen.

  5. In gelijcke circulen, snijden ghelijcke rechte linien ghelijcke (deelen der) circumferentien, te weten de grootste tot de grootste en kleeste tot de kleenste.

29.In


Drukfout: in circumferentien is de vierde letter een t in plaats van een c.