1. In gelijcke circulen, staen gelijcke rechte linien over gelijcke (deelen der) circumferentien.

    Contrarie de voorgaende

  2. Een (deel der) circumferentie, in twee gelijcke deelen te deelen.
  3. Inden circkel, is den houck in den halven circkel, recht: ende dese welcke in een meerder deel staet, is minder als recht: maer die in een minder deel staet, is meerder als recht: Item den houck van 'tgrootste deel des circkels, is meerder, ende van 'tkleenste deel , minder als recht.
  4. So een rechte linie den circkel, raeckt, ende vande rackingh een linie ghetrocken wer, die den circkel doorsnijt, dan is den houck welcke dese, met de raeckende maeckt, gelijck den houck int ander deel des circkels.
  5. Op een ghegeven rechte linie een circkel stuck te schrijven, waer in

een