een houck can gestelt werden, een gheven rechtlinischen houck ghelijck.

  1. Van een gegeven circkel, een stuck te snijden, waer in een houck can gestelt werden, een gegeven recht linischen houck gelijck.
  2. So in den circkel twe rechte linien malcander doorsnijden, dan zijn de rechthoucken van elcx deelen malcander gelijck.
  3. So van een punt buyten den circkel, twee rechte linien ghetrocken werden, waer van d´eene den circkel raeckt, ende d´ander den circkel, doorsnijt dan is den rechthouck van de doorsnijdende linie, en deel tusschen het punt, ende circkel, gelijck ´tquadraet der raeckende linie.
  4. So van een punt buyten den circkel, twee rechte linien ghetrocken werden, waer van d'eene den circkel doorsnijt, ende d'ander daer tegen rust: ende dat den rechthouc

van