van de doorsnijdende, ende 'tdeel tusschen het punt ende den circkel, ghelijck is 'tquadraet der rustende linie, dese rustende linie sal dan den circkel raecken.

    Is een consectarium der voorgaende.

VIERDE BOVCK.

1. Definitie.

    Een rechtlinische figuer wert gheseyt in een rechtlinische figuer geschreven te zijn, als elck een der houcken van de ingheschrevene raeckt elck een der sijden vande figuer in welcke. sy geschreven is.

  1. Desgelijcks wert mede gheseyt een figuer omgheschreven te zijn met een figuer, als elcke sijde der omgeschrevene raeckt elcken houck der ingeschreven.
  2. Maer de rechtlinische figuer wert gheseyt in den circkel gheschreven

te zijn