te zijn als elcken houck der selver, de circumferentie des circkels raeckt.

  1. Ende de rechtlinische figuer wert gefeyt om den circkel gheschreven te zijn, als elcke sijde van de omgeschreven figuer, de circumferentie des circkels raeckt.
  2. Desgelijcks wert geseyt den circkel in een rechtlinische figuer geschreven te zijn, als de circumferentie des cirkels raeckt elcke sijde der figuer, in welcke hy geschreven is.
  3. Maer den circkel wert gheseyt om een figuer geschreven te zijn, als de circumferentie des circkels, raeckt elcken houck der figuer, om welcke hy geschreven is.
  4. Een rechte linie wert gheseyt in een circkel * te zijn , als de eynden der selve, zijn inde circumferentie des circkels.

Eerste Propositie.

In een gegeven circkel, een rechte linie te vougen, gelijck zijnde een

ghe-


Bijgeschreven is het woord "gevoegt".