met den anderen houck.

    Dese is een preparatie van de operatie der volgende 11. prop.

  1. Hoemen in een gehegeven cirkel, een gelijcksijdigen en gelijckhouckigen vijfhouck beschrijven sal.
  2. Rontsom een gegeven circkel, een ghelijcksijdigen en gelijckhouckigen vijfhouck te beschrijven.
  3. In een gelijcksijdigen en ghelijckhouckighen vijfhouck,een circkel te beschrijven.
  4. Rontsom een ghelijcksijdigen, en ghelijckhouckighen vijfhouck, een circkel te beschrijven.
  5. In een ghegeven circkel, een ghelijcksijdigen en gelijckhouckighen seshouck te beschrijven.
  6. In een ghegeven circkel, een ghelijcksijdigen en gelijckhouckighen vijftienhouck te beschrijven.

VIIFDE