VIIFDE BOVCK.

1. Definitie

    Deel (Pars) is een grootheyt, welcke in een grooter ettelicke ghelijcke maelen begrepen is.

    Als 2 wert een deel van 8 genaemt, item 4 van 8 : 3 van 6 : 2 van 6 : 5 van 20 etc. dewijl elck in syn meerder, ghelijcke malen (dat is sonder rest) bevonden wert.
    Maer welcke in een grooter eenige ongelijcke malen bevonden wert, als 2 in 3 : 4 in 7 : 5 in 8 : 9 in 20 etc. werden van Euclides in de 4. definitie des 7. boucks, deelen [partes] genaemt.

  1. Menichvuldighe grootheyt [multiplex quantitas] is, welcke ettelicke ghelijckemalen een ander minder grootheyt is.

    Dese verstaet wt de voorgaende omgekeerde defin. aldus, dat dewijl 8 is ettelijcke ghelijcke malen een ander, als

2, ofte