de alfo 3 de 2 in 1½ mael te boven gaet, wert dan 1½ eyghentlick haer reden genaemt: dat is so veel mael de minste term, 1 is, is dan de meeste 1½ mael de selve.
  Item Leyden is van Delft 3, ende van Haerlem 5 mijlen, daero de reden deser twe distatien is 1

  2
  3
  , ofte als 3 tegen 5, in welcke geheele termen, ghemeenlick de reden gheschreven, en ghebruyckt wert.
  Hier mede verstaet oock, dat so veel mael 3 roeden, passen, stappen, voeten etc men tusschen Leyden en Delft bevindt, dan so veel mael 5 der selve roeden, passen, etc. tuschen Leyden en Haerlem bevonden sullen werden.
  Item van 2 roeden lengte teghen 9 voet lengte, ofte (onder een benaminge) 24 voet tegen 9 voet, is de reden 2
  2
  3
  , ofte als 8 tegen 3. Item van 8 guldens en 3 croonen, (dat is onder een benaminghe 160 stuyvers en 120 stuyvers) is de reden 1
  2
  3
  , ofte als 4 tot 3.

Item


Lengtes werden in de zeventiende eeuw werkte niet uitgedrukt in meters of kilometers maar in mijlen. Een mijl is ongeveer 7,5 kilometer.
eenheden