Item in dees volgende 3,4,6,8,9,12, daer mede 3 tot 4 is, als 6 tot 8,en 9 tot 12 etc.

 1. Als de gelijckmenichvuldige [æquemultiplicia] der eerste grootheyt, meerder is, als vande twede, maer van de derde niet grooter als van de vierde, dan isser grooter reden tusschen de eerste en twede, als van de derde tot de vierde.

  Dese defin. verclaert de conditie van vier grootheden welcke geen ghelijcke reden hebben: welcke (seyt by) generalick geweten wert aldus.

  So de producten (æquemultiplicia) haer so niet en houden als in de 6. defin. en is de reden van de 1. en 2. niet ghelijck, met van de 3. en 4., maer van welcke die grooter bevonden wert, diens reden sal mede grooter zijn. Als inde volgende exempelen te sien is.

  6 - 2 - 8 - 4  
  3 5 3 5

  18 - 10 - 24 - 20

  Dewijl alhier (int eerste exempel) de reden van 18 en 10 (als 1

  4
  5
  ) meerder is als

van