1 2 3 4  
  Rechte 8 - 12 - 18 - 27
   
    1 3 2 4  
  Verwiss. 8 - 18 - 12 - 27

   

  Dat is als 8 tot 12, ghelijck 18 tot 27, voor een rechte reden verstaen wert, dan 8 tot 18, en 12 tot 27 syn verwisselde reden is.

 1. Omgekeerde reden [inversa ratio] is, als de volgende in plaets van de voorgaende, en de voorgaende in plaets vande volgende genoomen wert.
    1 2 3 4  
  Rechte 8 - 12 - 18 - 27
   
    2 1 4 3  
  Omgek. 12 - 8 - 27 - 18
   
 2. T'saemstellingh der reden [compositio rationis] is, als de somme der voorgaende en volgende, tegen het volgende vergeleecken wert.
    1 2 3 4  
  Rechte 8 - 12 - 18 - 27
   
    1,2 2 3,4 4  
  T'samenst. 20 - 12 - 45 - 27
   
 3. Deeling der reden [divisio rationis]

is als