A 9 - 6 E  
  B 12 - 8 F
  C 18 - 12 G
  D 24 - 16 H

  Dat is, als A tot B, B tot C, ende C tot D: also mede E tot F, F tot G, ende G tot H. Ende de middelste aen beyde syden nalatende, sal mede A tot D zijn, als E tot H.

 1. Geordineerde proportie [ordinata proportio] is, als de voorgaende is tot de volgende, als de voorgaende, tot de volgende van d'ander, ende gelijck d'een der volghende is tot eenich ander, sal mede d'ander volgende tot eenich ander zijn.

  Dat is, als aen d'een syde A is tot B, als E tot F: ende B tot C, als F tot G, ofte B tot D, als F tot H etc.

  A 8 - 16 E  
  B 12 - 24 F
  C 18 - 36 G
  D 27 - 54 H
 2. Beroerde proportie [perturbata proportio] is, als van drie grootheden aen d'een sijde, ende so veel aen d'ander sijde, de eerste is tot de twede, als de vijfde tot de seste, ende

als de