als de twede tot de derde, also de vierde tot de vijfde.

  A 12 - 16 D  
  B 8 - 12 E
  C 6 - 8 F

  Dat is, ghelijck A tot B, also E tot F: ende gelijck B tot C, also D tot E.

   

  Eerste Propositie.

  So eenighe grootheden, bysonder eenige gelijcke maelen genomen werden, sal de somme der selver, so veel mael in de somme der pro- ducten zijn, als elcke grootheyt in sijn product is.

  5 - 20  
  6 - 24
  7 - 28
  8 - 32
  9 - 36

  35 - 140

  Zy de quantiteyten 5,6, 7,8,9, bysonder met een ander, als 4, gemultipli ceert, comen de producten 20,24,28,32,36, t'saemen 140, in welcke so veel mael de somme der quantiteyten (als 35) begreepen is, als elcke quantiteyt in syn product, te weten, als 5 in 20, 6 in 24 etc.

 1. So tot vier gheproportioneerde

groot-


Deze regel is doorgehaald.