grootheden, noch twee andere comen, ende de 1 so veel mael de 2 is, als de 3 de 4, ende de 5 so veel mael de 2, als de 6 de 4, dan zijn de 1 en 5 t'saemen so veel mael de 2, als de 3 en 6 t'saemen de 4.

  Besiet het volgende exempel.

    1 2 3 4  5 6
    8 - 4 - 12 - 6   bycomende  20 - 30
   20  30


    28 - 4 - 42 - 6
   
 1. Als van vier geproportioneerde grootheden, de 1 is so veel mael de 2, als de 3 de 4: ende dan de 1 en 3 gelijckelick eenige gelijcke maelen genomen werden, dan is 't product des 1, tot de 2 grootheyt, als 'tproduct des 3 tot den 4 grootheyt.
 2. 1 2 3 4  
  8 - 4 - 12 - 6
  2  12


  16 - 4 - 24 - 6

  Besiet volgende exempel, alwaer het 1 en 3 elcks met 2 ghemultipliceert, de producten zijn 16 en 24, gelijck den 16 tot 4, also 24 tot 6.

4.So


Deze woorden zijn doorgehaald en vervangen door "Zoo".
Deze regels zijn doorgehaald.