1. So in vier proportionaele grootheden, de 1. en 3. ettelicke maelen ghenomen werden, als mede de 2. en 4. so veel mael, meer of min, dan zijn de producten mede proportionael.
  1 2 3 4 
  8 -12-18-27
  2 2 2 2

  16 -24-36-54
   
  1 2 3 4 
  8 -12-18-27
  2 3 2 3

  16 -36-36-81

  Als hier int eerste exempel zijn de 1. en 3. elcx twemael, als mede het 2. en 4. elcx tweemael genomen comen alsoo mede de producten gheproportioneert, te weten, 16 tot 24, als 36 tot 54.
  In't twede exempel is het 1. en 3. elcx met 2. ende het 2. en 4. met 3 gemultipliceert, ghelijck den 16 tot 36, also mede 36 tot 81.

 2. So van twee grootheden, waervan d'eene eenige gelijcke maelen d'ander is, twee ander in deselve reden getrocken werden, sullen mede de resten de selve reden behouden.

Dan