1. Ghelijcke grootheden hebben eene reden, tot een ander: ende dese heeft gelijcke reden, tot ghelijcke grootheden.
  A B C D 
  3 3 3 2

  Dat is, de ghelijcke grootheden A, B en C hebben bysonder ghelijcke reden tot D: ende contrari D heeft gelijcke reden tot de bysondere gelijcke A, B en C.

 2. Van twee onghelijcke grootheden, heeft de meeste, de meeste reden tot een andere; ende de selve andere heeft meerder reden tot de minste, als tot de meeste.
    andere 
  12 - 8 5
  Zy de twee onghelijcke grootheden 12 en 8, ende andere 5, nu wert gheseyt dat de reden van 12 tot 5 (als 2
  2
  5
  ) meerder is, als van 8 tot deselve 5 (als 1
  2
  5
  )
  Item dat de reden van 5 tot 8 (als 
  5
  8
  ) meerder is als van 5 tot 12 (als 
  5
  12
  )
 3. De grootheden die elcks tot een andere, eens reden hebben, zijn ghelijck

lijck


tekst doorgehaald, bijgeschreven: deselve.
tekst doorgehaald, bijgeschreven: grootste / grooter / kleinste.
tekst doorgehaald, bijgeschreven: deselve.