9 2 3 4  
8- 12 - 18 - 27recht
8- 18 - 12 - 27verwisselt

  Dat is als de 1. is tot de 2., als de 3 tot de 4., sal dan mede de 1. tot de 3. zijn, als de 2. tot de 4.

 1. So de vergaderde grootheden proportionael zijn, de selve ghedeelt, zijn mede proportionael.

  Besiet de volgende exempelen.

  9- 6- 12- 8
  6 8


  15- 6- 20- 8  vergaring. 
  9- 6- 12- 8
  6 8


  3- 6- 4- 8deeling.

  Zy de grootheden 9 tot 6, als 12 tot 8, vergadert, comen dan 15 tot 6, als 20 tot 8.

 2. So de grootheden, ghedeelt, proportionael zijn, deselve vergadert, zijn mede proportionael.

  Contrarie der voorgaende 17.

Dat is