de 4.: dan is de somme der 1. en 5. tot de 2., als de somme der 3. en 6. tot de 4.

  1 2 3 4 5 6 
  8 - 12 - 4 - 5 - 18 - 9
  18 9


  26 - 12 - 13 - 6

  Dese verscheelt weynich met de 2. propositie, alwaer Euclides handelt van daer t'elcken d'eene ettelicke ghelijcke malen d'ander is, maer alhier van alle int gemeen, so die in ghelijcke, als onghelijcke maelen malcander te boven gaen.

 1. Van vier gheproportioneerde grootheden, is het grootste en kleenste, t'saemen, grooter, als beyde andere t'saemen.
  8 - 12 - 18 - 27 

  Dat is, dat 8 en 27 tsaemen meerder zijn als 12 en 18.

SESTE