SESTE BOVCK.

1. Definitie

    Gelijckformighe rechtlinische figueren, [similes figuræ rectilinea] zijn, wiens houcken bysonder ghelijck zijn, ende de sijden welcke ghelijcke houcken begrijpen, gheproportioneert zijn.

  1. Wederkeerige figueren [reciprocæ figuræ] zijn, als de voorgaende en volgende term van twee redens, in elcke figuer zijn.

    Dat is, in vier proportionaele syden,daer de 1. en 4. zijn in d'een figuer ende de 2. en 3. in d'ander: besiet hier van de 14 en 15 prop. deses.

  2. Een rechte linie wert gheseyt in de middel en wterste reden gedeelt te zijn, als de gantsche linie is tot het meeste deel als het selve meeste is, tot het minste deel.

Besiet