Exempel sy voorgegeven de twe redens, 1
  1
  2
  en 2, wert ghevraecht hoe veel de selve t'samen doen. Antwoort. Multipliceert 1
  1
  2
  met 2 comt voor de somme 3, ofte de drievoudige reden. Item sy de redens
  3
  2
  ,
  4
  3
  ,
  7
  4
  , dese alle in een reden gheaddeert doen 3
  1
  2
  etc.

   
  Eerste Propositie.

  Alle triangels met gelijcke hoochte, zijn in reden, als haer basis: 't selve verstaet mede van sodanige parallelogrammen.

 1. So in een triangel een linie getrocken wert parallel met een der sijden, dese sal dan de andere sijden proportionaelick deelen: ende so de sijden proportionaelick ghedeelt werden, sal sulcke linie parallel zijn met de andere sijde.
 2. So in een triangel, door een rechte linie, een houck ghedeelt wert in twe ghelijcke deelen, dese sal mede den basis doorsnijdende, deelen, in sulcke reden, als de andere sijden

tot