men zijn tot malcander in de geaddeerde reden van haer sijden.

  Exempel, zy twee rechthoucken, waervan des eene lengte is 12, en breette 9: de lengte des anderen 18, en breette 4: wiens inhouden zijn 108 en 72, welckes reden is dan
  3
  2
  : so veel comt mede alsmen de reden
  2
  3
  , van haer lengten, ende
  3
  4
  haerer breetten, addeert.
 1. In alle parallelogrammen, zijn de parallelogrammen die om den diameter staen, ende eenen gemeenen houck met de selve hebben, malcander, en (bysonder) het gantsche gelijckformich.
 2. Hoemen een rechtlinische figuer beschrijven sal, welcke een gegevene gelijck, ende een andere gelijckformich zy.
 3. So van een parallelogram een ander genomen wert, welcke met het selve ghelijckformich is, ende een houck ghemeen hebben, dan staet het afgetrocken om den selven diameter van 't gantsche.

27.Als


Het woord "geaddeerde" is doorgehaald. Erboven staat "samengesette".
Het woord "diameter" is doorgehaald. Erboven staat "diagonaal".
Het woord "is" is doorgehaald. Eronder is toegevoegd ".. standig gesteld is".
Bij Dijksterhuis staat: Als van een parallellogram een parallellogram wordt afgenomen, gelijk­vormig met het geheel en gelijkelijk gelegen, dat een gemeenschappelijke hoek er mee heeft, ligt met het geheel om dezelfde diagonaal.
Het woord "diameter" is doorgehaald. Erboven staat "diagonaal".