impar] is, welcke na het door een ongelijck getal gedeelt is, wederom door een onghelijck can ghedeelt werden.

  Als 15, 27, 36, 70, 132 etc. want 15 can met 3, daerna met 5 ghedeelt werden: Item 36 door 3 daarna weder door 3 etc.

 1. Eerste getallen [numeri primi] zijn, welcke niet als door de uniteyt connen gedeelt werden.

  ofte welke door geen ander getallen als de selve connen gedeelt werden, Exempel, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc.

 2. Eerste ghetallen onder malcander [primi inter se numeri] zijn, welcke anders niet, als door een connen gedeelt werden.

  ofte welcke tegen malcander onminderlick zijn als 5 en 6: 7 en 8: 9, 10 en 11: 12, 17, 35 en 143 welke gelijchelick met geen een getal (sonder rest) connen gedeelt wert etc.

 3. Gemengt getal [compositus numerus] is welcke door een ander getal gemeten (of gedeelt) wert

  Als 15, 21, 33, 35, 77 etc.

14 Ge-