2) genaemt wert waer van 9 en 7 de syden, (dat is, lengte en breette) zijn.

    Item 299 is een vlack getal welckes syden zijn 23 en 13 etc.

    Item 24 is een vlack getal, welckes sijden zijn 6 en 4, ofte 8 en 3, ofte 12 en 2 ofte 24 en 1: dat zijn twe sodanige wilcke t'samen ghemultipliceert 24 doen.

  1. Corporale ghetallen [numeri soli di] zijn, welcke komen alsmen drie ghetallen door malcander multipliceert: werden mede deselve getallen sijden genaemt.

    Exempel 5, 4 en 3, alle door malcander ghemultipliceert maecken 60, welk lichamelick getal genaemt wert, van form als een rechthouckich parallelepipedum na de 29 defin. des 11, ten aensien dat 5, 4 en 3 sijden zijn, als lengte breette en dickte.

  2. Quadraet getal [quadratus numaerus] is, welcke voortcomt wt de multiplicatie van twe ghelijcke getallen met malcander.

    Als multipliceerende 5 met 5 come 25, welcke een quadiaet ghetal is, (van

form