1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Gemeene bekentenissen G Eijckegetallen met andere ghe l multipliceert zijn de producten malcander gelijck tander gelijck N producten als vooren s Endedese welcke elex met een selfde ofte gelijcke getallen gemultigen zijn medemalcandergelijck tipliceert zijnde de gelijke producten 8 8 8 brengen zijn datron 4 4 4 makandergelijck 3 Maer de getallen die een selfde deel ofdeelen van gelijcke getallen ofte Ofte de selve 4 4 4 slikt met een selvel getal 2 gemultipliteert comen mede des pliceert gelijcke producten bren I een getal zijn zijn onder malcan f een lijcke ofte een selfde getalghe j Dat is dewijl 4 4 4 rkx met een self de getal 2 oftegelijke 2 2 2 gemul En einde Exempel zy 4 4 4 elex mat saved andere genomen 2 2 2 ghtmultipli f stert comen de producten 8 8 8 malE 86 Sevenbe Bovck