1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Exempel 4 4 4 zijn bisonder de helft vande gelijke 8 8 8 ofte eleks 4 4 4 gelijck zijn ofte deelen van 6 daarom 4 4 4 wedergelijk zijn 4 Ende dese van weleke een selfde getal of ghelijcke getallen zijn een selfde deel of deelen zijn malcandergelijck Exempel zy 8 8 8 daer van 4 de helft van elex is ofte 4 4 4 bysonder elix de helft zijn daerom 8 8 8 malcandergelijck oft van 6 6 6 is 4 dalen van elcks ofte de gelijke 4 4 4 bysonder 5 Elck getal wert door hemselven gedeelt Als 2 door 2 3 door 3 8 door 8 d e 6 Elck getal wert door de uniteyt gedeelt 9 door 1 6 door 1 2 5 door 1 G deelen van de gelijcke 6 6 6 daeren Ofte 4 4 4 zijn bysūnder de helft van sliks deden van deselvige daarom 6 6 6 onder malander gelijck zijn h 7 Ee SEv EN DE Bov C K 87