1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

7 Eenich getal met een ander gemulo tipliceert brengen een product dan sal mede als men tproduct door t multipliceerende deelt het gemul tipliceerde comen ofte door tgemultipliceerde het multipliceeren de comen Dat is 32 met 24 gemultipliceert eomt 8 So eenich getal een ander deelt sal mede het felve deelen door de uniteiten int divideerende getal dat is door tselve divideerende getal 9 So een getal door een ander gedeelte wert sal mede alsmen tcomend met het divideerende multipli tproduft 768 dan sal weder alsmens 768 door 24 divideert 52 ofte7 68 door 32 24 comen Welcht het werk g 32 24's 1 23 768 32 762 24 64 24 32 768 product CCC staf 88 SEvEN DE BovcK