1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

ceert het ghedivideerde getalcogronden Dat is 768 door 24 ghtdivideert cont 3 z dansal wederom als men dese 32 met 24 Multipliceert voor tproduct 768 tomen Is de contrarie der 7 bysondergedeelt wert sal dan mede door tgemengde der selve ghe deelt werden Exempel zy 6o welke men deelen tan door 3 en 4 ķe sal dan mede door t es direlvels 12 gedulowers den 11 Somen eenich getal door een an l der deelt sal dan mede door het comende getal gedeelt werden Dat is dewijl 768 door 14 gedeelt wert tonende also 32 sal dan mede de 768 door 32 gedeelt connen werden 12 Ende welcke tgeheele deelt mede het afghetrocken sal oock de rest deelen Exempel zy 192 daer van trackt een ander genomen 48 reft 144 ende also nu i92 als mede tgetrokken 48 s door 1o So een getal door andere 3 SEvEN De BovcK 89