1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

door 3 can gedeelt werden sal dan msde de rest 144 daer door gedeelt wen den Item als t 93 en 4s elex door 4 ghedeelt cannen werden sal mede de reft 144 daer door gedeelt werden 6 cv Eerste Propositie Somen in twe ongelijckeghetallen treckt by beurte tkleenste van tste so menich mael alsmen canende in tleste bevonden wert 1 te resten zijn dan met malcander eerste getallen Exempel zo 27 en 16 hier van treckt 16 van 27 rest 11 van 16 ref 5 van 11 welcke tweemael van genoomen werden rest 1 daerom 27 en 1 6eerfe getallen zijn met malcander 2 Hoemen van twee minderlicke getallen vinden sal tgetal waermede de selve connen vermindert werden Exempel van 48 en 72 werckt na de voorgaande regel inde jo tyndelick o vesteert is dan het leste afgetrokken getal 24 het begeerde k veel 9o SEvEN DE Bovc K