1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

zz 1 tselve aldus divideert het 4s meeste door t minsle ende ver volghens den divisor daor de 48 2 rest tot dat in de divisie niet de lest gedivideert is het begeerde getal zijn daer mede 48 en 72 tot mastander in hurmissiereden sallen gebracht werden 3 Hoemen van drie ghetallen haer sal men gemindert werden aldus searkt selve genomen 24 en 32 tomt né de 4t tomt 4 zijnde het begeerde waer mede 24 32 en 44 in de solve re den en minste form tonnen gestelt werdan 4 op de setve manier wert mede het minderlick getal ghe vonden van so veel getallen alsmen begeert Exempel van 18 24 3o en 36 is t minderliek getal 6 2a Maer anders en corter vindt 24 overblijft dan sal waer me ghemeen minderlick ghetal Exempel zyz4 32 ener welketoneerst het minderlick getal van twe der Ende 2 prop 8 daerna van de selve 8 en SEveN DE BovcK 9