1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Ende van 72 1o 144 53 en 225 sal bevonden werden 9 drs 4 Een minder getal is een deel pars of deelen partel van een grooter Exempel 12 is een deel van 48 maer van 45 deelen dewijl de selve 12 in in 48 eenige gelijcke malen ende in 45 tenige ongelijcke malen bevöden wert 5 So van vier getallen het 1 sulck deal is van t 2 als t 3 van t 4 sal dan het 1 en 3 t saemen sulck deel zijn van t 2 en 4 saemen Dat is dewijls is de za 48 4 de 24 van 48 sal zijn van 64 6 So van vier getallen het 1 so veel deelen van t z begrijpt als t 3 van t 4 dan sal mede het ie m 3 tsamen begrijpen is dewijl 6 i Dat is de is deelen van 9 shtijd mede 8 van 12 sal dan 14 1 sock 14 so veel deelen 8 16 helft van 16 alsme l 32 64 dan mede 32 de helft so veel deelen van t 2 en 4 t samen zijn van 21 l 7 So 92 Seven de Bovcx l