1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

v So een getal tselve deel is van een getal als tghetrocken van tghetrocken sal de rest tselve deel der zijn als de geheele van malcan ClCT 12 24 bat is dewijl 12 de helft 8 1 6 is van 24 als s van 16 4 8 sal mede 4 de helft van s zijn óré18 So een ghetal soveel deelen is van een getal als tgetrocken van tgetrocken sal dan mede de rest so veel deelen der rest zijn als de gheheele van malcander Dese verschilt van de 7 als de 6 van de 5 15 2o Dat is so 15 se veel deelen 9 12 is van zo als 9 van 12 To EU3 sal dan mede 6 in 8s veel deelen bevonden werden als 15 in 2o heeft 9 So van vier ghetallen her 1 sulck deel van t zo is als t 2 van t4 dan sal medeint verwisselen het 1 sulck deel ofte deelen zijn van t 3 alst 2 van t 4 D48 SEvEN DE BovcK 9