1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

4 Dat is dewijl 4 de 4 8 9 18 helft is van 8 gelijck 9 de helft is van is sal dan mede 4salck deel of deelen van 9 zijn als 8 van 18 1o Soo van vier ghetallen het I soo veel deelen der 2 zijn als t 3 van t 4 sal dan mede int verwisselen het 1 sulck deel of so veel deelen des 3 zijn als t 2 van t 4 6 8 Dat is dewijl 6 zijn 9 1 2 4 deelen van 8 gelijck 9 van 1 2 sal dan mede int verwisselen 6 salak deel of deelen van 9 zijn als 8 van 12 Dese en voorgaen de 9 prop zijn in de i 6 de 3 en volgende 13 begreepen 11 So de geheele tot de geheele zijn als de getrocken tot de getrocken sal mede de rest tot de rest zijn als de geheele tot de geheele Dat is soo 9 tot 9 1 gehele 1 2 is als 6 tot 8 6 8 getro kan sal dan mede 3 3 4 resten tot 4 zijn als v v tot 2 Is de 19 des 5 ghelijck T 12 Zy 94 SEv EN DE BovcK