1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

12 Zy so veel proportionael getallen alsmen wil gelijck hem houdt een der voorgaende tot een der volgen de also al de voorgaende tot al de volgende voeg weg Dat is ghelijck 3 tot 4 3T ofte 6 tot 8 ofte 9 tot 8 i 2 als mede is tot 9 12 24 18 24 Dese is ghesjck de 12 des 5 13 Soo vier ghetallen proportionael zijn sullen mede verwisselt proportionael zijn 6 8 Dat is dewijl 6 is tot 8 3 9 12 4 als 9 tot 12 sal mede 6 tot 9 zijn als 8 tot 11 Is de 16des 5 gelijk Ende de volgende 1 5 is van de selve meening 14 So eenige getallen zijn aen deen ende medeso veel aen d ander sijde welcke twe en twe genomen in eene reden zijn defe anders gelijck nen zijn mede ingelijck reen Dat is SEVEN DE Bovck 95