1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

36 Seven De Bovck ZTE E Dat is so A is tot BB 4 6 F als E tot F ende B tot C 6 9 GC als F tot G ende CD 8 12 H tot D als G tot H Dan sal mede boemen die gelijck neemt te weten A tot D zijn als E tot H iten Atos C als B tot G ende B tot Dals F tot H Is gelijtk de 22 des 5 t 5 So de uniteyt in eenich ghetal so veel mael begreepen is als een derde in een vierde dan sal mede het 2 so veel mael int 4 zijn als de uniteyt int 3 1 3 6 r8 Dat is dewijl 1 in 3 so veel mael is als 6 in 18 sal dan mede 3 in 18 so veel mael bevonden werden als 1 in 6ro Sotwe getallen malcander multipliceeren sullen de producten mal can dergelijck zijn Exempel in de getallen 36 en 24 36 24 Dat is int multipli24 36 teert va we getal144 544 len met maleander 72 7z 5 ja beyde onder of bo 864 gelijck 864 wert als hier nevens gesien wert 17 So v