1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

7 So een getal twe andere multipliceert sullen de producten in reden zijn als de gemultipliceerde ge tallen 4 3 Exempel in 4 en 3 dese 6 6 elex met een ander getal 24 ET5 genomen 6 ghemultiphteert tomen de producten 24 en 18 insulike reden te zijn als de getallen 4 en 3 Hsde meeningh der 1 5 des 5 omgekeert 8 So twe getallen een ander ghetal multipliceeren su len de producten in reden zijn als de selvetwe getallen 6 6 Zy tgetal 6 ende andere 4 3 die tselve multipliceeren 2 TTS 4 en 3 tomen de producten 24 en 18 in saltke te zijn als de getallen 4 en 3 Dese is de voorgaende op een ander ma nier voorgestelt 9 Soo vier ghetallen proportionael zijn is t product van t 1 en 4 geHijck van t a en 3 ende so tproduct van t 1 en 4 ghelijck is met E van t SEVEN DE Bovck 97