1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

2 3 Zy beyde eerste getallen 2 4 6 en 3 welcke geseyt wer8 12 den de minste te zijn van 12 18 al de andere welke met de selve ghelijke reden hebben als daer zijn 4 en 6 8 en 2 12 en 18 & e 24 De minste getallen van die welc ke een gelijcke reden hebben zijn eerste onder malcander contrarie der voorgaende 25 So twe getallen onder malcander eerste zijn dan sal sulck getal welck een van beyde deelt een eerste getal met het ander zijn Exempel zij 6 en 5 waer van 6 door 3 2 of 1 can gedeelt werden daerom de selve 3 met 5 of 2 met 5 of 1 met 5 altijt eerste getallen zijn 26 Als twe ghetallen bysonder eerste zijn teghen eenich ander getal sal mede haer product daer teghen eerste zijn Exempel zy 6 en 4 zijnde bysonder eerste tot een ander 5 daerom tproduct der selve als 24sal mede eerste tot 5 zijn Items l 1 oo SEVEN DE BoW CK