1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Iten zy 8 en 9 meltke bysonder onminderlick zijn met 7 daarom haer prodnét 7 l is mede onminderlick met de selve 7 & c 27 So twee ghetallen met malcander eerste zijn sal tquadraet des eenen eerste zijn met het ander getal Exempel zy de eerste gbetalen 2 en 3 dan is mede tquadraet van t eene eerste tegen tander als 4 tot 3 en 9 tot 2e 28 So twee ghetallen bysonder eerste zijn teghen twee getallen sal mede tproduct van d eerste twee eerste zijn teghen tproduct van d ander tWCG A 2 4 B zyd eerste twe A en BC 3 5 D bysonder eerst met d an E der C en D te weten A met C en B met D dan sal mede tproduct van A en B als 8 eerste zijn teghen tproduct van C en D als 15 29 Als twee getallen eerste met mal cander zijn zijn mede haer quadra ten alsmede haer cuben &c eerste met malcander E 3 Als H SEv EN DE BOV c K 1 O r