1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

Als in t volgende exempel te sien is 2 en 3 getallen 2 3 4 en 9 quadraten 2 3 wf 8 en 27 auben c 3 o So twee ghetallen eerste zijn met malcander is mede haer somme eerste tot elck bysonder ende so haet somme eerste is met elck bysonder zijn de selve dan eerstgetallen met malcander Exempel zy de eerste getallen 3 en 43 3 4 4 7 eerste met 3 7 eerste met 4 3 1 Elck eerstgetal is eerste tegen alle andere welcke daet door niet ccnmen gedeelt werden Exempel zy een eerst getal 3 ende een ander getal 7 of 8 & c dewij nu 7 of 8 niet door 3 tonnen ge eelt werden zijn daerom 3 en 7 of 3 en 8 eerste getallen met maleander & c 32 Als twe getallen malcander multipliceeren en de tproduct door een lc st 1 o 2 SEV EN DE Bov C K