1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

eerst getal can ghedeelt werden sal mede een der ghe allen daer door connen gedeelt werden Exempel xy 1c en 9 haer product is yo dewijl nu t selve door eenich eerst getal genomen 5 can gedeelt werden sal dan mede een der getallen 1o of 9 als hier 1o daer door gedeelt werden & c 33 Elck gemengt ghetal mach door een eerst getal gedeelt werden Als 15 is een gemengt ghetal welcke door een eerst getal 3 ofte een ander 5 can gedeelt werden 34 Elckghetal is een eerstgetal ofte wert door een eerstgetal gedeelt Is licht wt de voorgaende te verstaen Te weten een eerstgetal zijnde als 3 5 7 1 1 6 c is tselve ondeelbaer Maer een ander zijnde als 6 8 10 15 e c wert dan door een eerstgetal ge deelt als 6 door 2 of 3 Iten 8 door 2 topc 35 Van so veel ghetallen als men wil de minste in de selve reden te vinden Exempel in 12 2o 32 5 6 Sonck na E 4 de 3 SEv EN DE Bovc K 1 o