1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

het ghemeen minderlick ghetal van t selve en een der andere ghenomen 4o welck is scomt 3 hier mede multipliceert 40 tomt 12o voor tminste getal welke 24 en 4o begrijpt dan soutkt mede het minste ghemten ghetal van 12o en 56 welck is 8 hier door divideert 12o comt 15 tselve multipliceert met 56 comt voor tbegeerde 84O Na deselve manier can made tselve van so veel getallen gevonden werden als men begeert Exempel van 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o cort is t minste welke deselve deelt 25 zo córc 39 So een getal een ander deelt sal tgedeelde een benaemt deel door tdeelende hebben Exempel 35 dewijl tselve door 5 tangedeelt werden west geseyt dat tselve zijn vijfde deel begrijpt ofte tanghedeelt werden door 7 went daerom 35 gheseydt syn sevende deel te begrijpen Item 6o can gedeelt werden door 1 2 3 4 5 6 1o 12 15 20 3o wert dan gistytdesolve 6o de deelen van de geE 5 noemde SEvENDE Bovc K ro5