1. Een recht linie na de wterste en middelreden, te deelen.

    Dese operatie is gedaen in de 11. des 2. boucks.

  2. In de rechthouckige triangulen, is de figuer der sijde over den rechten houck, gelijck beyde sodanige gelijckformighe figueren op elcks der ander sijden.

SE-

noemde deelders te begrijpen & c 4o So een ghetal een deel heeft sal tselve gedeelt werden door tgetal welcke het deel gelijcknamich is Exempel 35 begrijpt syn vijfde deel als mede synse vende deel sal daerom tselve door de getallen die de deelen gelijck naemich zijn als 5 en 7 gedeelt werden Is de contrarie de voorgaende 41 Het minste getal te vinden welcke eenighe voorghegeven deelen heeft Evempel om een getal te vinden waer in syn twede deel derde deel vierde deel en vijfde deel begrepen is doet aldas neemt de getallen waer mede de detlen benaemt zijn als 2 3 4 en 5 en de souckt daer van na de 38 prop het minste getal weltke haer begrijpt tkomende als 6o is t begeerde A CH T1 1 o6 SEVEN DE Bov cK