www.fransvanschooten.nl

Album amicorum II van Burchard Grossmann

Frans van Schooten Senior heeft zijn signatuur achtergelaten in een album amicorum van Burchard Grossmann.


 

1

Onderstaande tekst is ontleend aan de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Album amicorum


De te Weimar geboren Herbersteinse hofmeester Burchard Grossmann bezat liefst twee alba amicorum. Verzamelde hij in het eerste vooral inscripties van studenten en hoogleraren in zijn studiesteden Leipzig, Jena en Altdorf, het tweede kreeg meer het karakter van een reisalbum. Grossmann bracht driemaal een bezoek aan Nederland. In 1629 streek hij in Leiden neer, in 1630 vinden we hem voor korte tijd in Den Haag, maar zijn uitgebreidste bezoek had in 1634 plaats. Vanuit Hamburg reisde hij met een vriend naar Amsterdam, ging door naar Leiden en Den Haag en keerde over Den Bosch (waar hun schip bijna door een groep rovers uit Breda werd aangevallen) terug naar huis. Een van de parels in zijn album is uiteraard de prachtige penseeltekening die hij Rembrandt wist te ontfutselen. Zou daarbij met de geldbuidel gezwaaid zijn? De door de schilder geplaatste levenswijsheid 'Een vroom gemoed acht eer voor goet' wekt de suggestie van niet.

Album amicorum