Stelling Koordenvierhoek

Een koordenvierhoek ABCD is een vierhoek waarvan de punten A, B, C en D in die volgorde op een cirkel liggen.
Van iedere koordenvierhoek is de som van de overstaande hoeken een gestrekte hoek (180°)
Iedere vierhoek waarvan de som van één paar overstaande hoeken een gestrekte hoek is, is een koordenvierhoek.

verder