www.fransvanschooten.nl

Bijlage Mollema

L-25

Driehoekslandmeetkunde op de manier van Descartes

Deze scriptie is door Auke Mollema, student Wiskunde Universiteit Utrecht, in 2008 geschreven als bijdrage aan een seminarium over de "Géométrie" van René Descartes. Mollema heeft een opdracht van Frans van Schooten bewerkt. Hiernaast staan de originele tekening van Frans van Schooten en de bewerking van Auke Mollema.
"Mathematische Oeffeningen" bladzijde 56

De tekst van de scriptie is door de auteur beschikbaar gesteld als PDF bestand.
Scriptie "Driehoekslandmeetkunde op de manier van Descartes"

Dit zijn de opdrachten die hij aan zijn leerlingen voorgelegd heeft.

opdracht 1 Van een gelijkzijdige driehoek worden drie even grote gelijkzijde driehoeken afgesneden zodanig dat de omtrek van de drie afgesneden driehoeken samen even groot is als de omtrek van de overgebleven zeshoek.
 
opdracht 2    idem, maar dan de oppervlakte van de drie afgesneden driehoeken samen even groot is als de oppervlakte van de overgebleven zeshoek.
 


Kansrekening

Mollema heeft ook een scriptie geschreven over de beroemde bijlage van Christiaan Huygens over de beginselen van de kansrekening.
scriptie "Van Rekeningh in Spelen van Geluck: een bijlage voor VWO-kansrekening"