Stelling Omtrekshoek

Op een cirkel met middelpunt M en op de rand de opeenvolgende punten A, B en C is ∠ABC een omtrekshoek en ∠AMC de bijbehorende middelpuntshoek.
Elke omtrekshoek is half zo groot als de bijbehorende middelpuntshoek.

verder