www.fransvanschooten.nl

Regionaal Archief Leiden

Het Regionaal Archief Leiden heeft een aantal unieke aktes van de familie van Schooten: trouwaktes, testamenten, etc.. Bronnen zijn de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB) Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) en het Archief van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden, (1334-1979). De laatste heeft als toegangsnummer 591 en rubriek 01.2.02.1 en beschrijving Zorg voor minderjarigen.

Regionaal Archief Leiden

Op deze webpagina staat een overzicht met foto's van de documenten.
Klik op de foto's voor een vergroting of voor de complete serie met foto's.

 

trouw, doop en overlijden, testamenten

  • Frans van Schooten Senior: ondertrouw met Jannetgen Harmens , 1609 (getuige Frans van Schoten, vader )
  • Frans Verschoten ?: overlijden ? , 1612
  • Joris van Schooten: ondertrouw met Marijtgen Bouwensdr van Leewen , 1617
  • Frans van Schooten Senior: ondertrouw met Maria Goolen , 1625
  • Frans van Schooten Junior: ondertrouw met Margaritgen Wijnants , 1652 (getuige: Joris van Schoten, oom)
  • Cornelia van Schooten: ondertrouw met Wilhelmus van der Cruck , 1654 (getuige: Marya Gool ,moeder, Steenschuyr)
  • Pieter van Schooten: akte van transport van obligatie, 1671, door Willem van der Cruck aan zijn zwager prof. Pieter van Schooten.
  • Maria Gool: Akte van scheiding van de nalatenschap, 1679, weduwe van prof. Fransiscus van Schooten, kinderen zijn Pieter van Schooten, Cornelia van Schooten en Johanna van Schooten.
  • van Pieter van Schooten: afwikkeling van nalatenschap inclusief onderhandse boedelinventaris.

tekeningen, litho's, gravures

 

top 
Inventaris nr.PV60890 en 60891
Techniek: Litho in kleur
Beschrijving:

Frans van Schooten jr (1615-1660). Hoogleraar in de Wiskunde. Borstbeeld links, met platte kraag en toga. Met naam en 2-regelig onderschrift:
 

Math. Pract. Prof in lingua Vernacula 1657
abiit 1660

2

Deze litho is ook opgenomen in de collectie Bodel Nijenhuis collectie Bodel Nijenhuis.

top 
Inventaris nr.PV60895
Techniek: Kopergravure
Beschrijving:

Pieter van Schooten (Leiden 1634-1679). Hoogleraar in de Wiskunde. Ten voeten uit, links, zittend in een stoel, in zijn studeervertrek, aan een tafel, waarop een globe. Op de achtergrond een boekenkast, globes en opgenomen gordijn. In medaillon met latijns randschrift. Op de keerzijde: zijn wapen met sterfjaar en latijns randschrift.
 

Accidit in puncto quod non speratur in anno
Petrus a Schooten professor matheseos Leydæ
obit 30 nov 1679

Op een moment gebeurt wat men een jaar lang niet verwacht.
Petrus van Schooten professor Wiskunde Leiden
gestorven 30 nov 1679

1

Deze afbeelding staat ook op een gedenkpenning gedenkpenning.

top 
Inventaris nr. museum Boerhave
Beschrijving:

top 
Inventaris nr.PV98010
Uiterlijke vorm:Tekening in kleur, 23 x 53 cm
Datering:1612
 
Beschrijving:

Kaart van landerijen van Leidsche kloosters aan de dijk in Abcoude.

1

overzicht landkaarten, inclusief beschrijving van deze kaart.

top 
Inventaris nr.PV30525
Uiterlijke vorm:Tekening in kleur, 117 x 130 cm
Datering:1660
 
Beschrijving:

Profijl volgens welck, soo Ravelijnen als Retrenchementen moogen werden opgebouwt
Afteijkeninge, volgens welcke de Circumferentie der Stadt Leijden door Weijnichste Bolwercken op het sterckste soude cunnen werden gefortificeert ende in volcomen defensie gebracht. Kaart met o.a. de bolwerken en stadspoorten.

1

overzicht landkaarten, inclusief beschrijving van deze kaart.

top 

Ondertrouw, Dopen en Begraven

In het archief van de Doop-, Trouw-, en Begraafboeken (DTB) van voor 1811 komt de familie van Schooten herhaaldelijk voor. In onderstaand overzicht zijn ook de details van Jacob Golius genoemd, enerzijds vanwege de familieverwantschap, anderzijds omdat de aldaar genoemde namem ook voorkomen in het voorwoord van het boek "Mathematische Oeffeningen".

Archief nr. DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio G - 033
Bruidegom Frans van Schoten , , Nieukerck Vlaenderen , landmeter
Bruid Jannetgen Harmens , , Delff , wonend: Leyden
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 02-01-1609
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Frans van Schoten vader - Getuigen bruid: Marijtgen Warnaers moeye -
 
 
Archief nr.DTB Leiden Begraven
Overledene NN
Kind van Frans Verschoten
Plaats Leiden
Datum begraven 07-01-1612
Adres Pieterskerkhof
Begraafplaats Hooglandse Kerk
 
 
Archief nr.DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio H - 175v
Bruidegom Jorijs van Schoten , , Leyden , schilder
Bruid Marijtgen Bouwensdr van Leewen , , Ougstgeest
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 17-05-1617
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Frans Verschoten vader - Getuigen bruid: Annetgen Jans moeder -
 
 
Archief nr. DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio I - 250
Bruidegom Prof Frans van Schoten , weduwnaar van Jannetgen Harmans van Overvorst , Nieukercken , professor der fortificatien ende dependerende scie
Bruid Maria Goolen , , Leyden
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 07-03-1625
 
 
Archief nr.DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio K - 228v
Bruidegom Jacob Gool , , 's Gravenhage , professor
Bruid Reynsburch van der Goes , , Dordrecht
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 15-04-1631
Opmerkingen Zijn niet gecomp. Attestatie overgeleverd. Beroep bruidegom aan universteit
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
Dopeling Theodorus
Vader Jacobus Golius
Moeder Reinsburch van der Goes
Getuige Jacob van der Goes, Pieter van Beveren, Sophia van Leuningen
Plaats Leiden
Datum doop 17-03-1632
Opmerkingen vader aangeduid met: Dr. toevoeging onderzoeker: J.Gool: zie kerk. ondertr. reg. K fol. 228 v
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
Dopeling Alitha
Vader Jacobus Golius
Moeder Reinsburgh van der Goes
Getuige Carel van der Goes, Ewout Brant, Alitha van Barendrecht, Maria van der Goes
Plaats Leiden
Datum doop 26-07-1633
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
Dopeling Anna
Vader Jacobus Golius
Moeder Reynsburg van der Goes
Getuige Adriaen van der Mijl, Abraham van Beveren, Catharina van der Burch
Plaats Leiden
Datum doop 29-02-1636
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk
Dopeling Dirick
Vader Jacobus Gool
Moeder Reinsburch van der Goes
Getuige Dirick Gool, Aernoud van Goes, Willem Paets, Elisabeth van Helsdingen
Plaats Leiden
Datum doop 05-07-1637
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
Dopeling Mattheus
Vader Jacobus Goelius
Moeder Reinsburch van der Goes
Getuige Pieter de Rovue, Lazarus van Zoust, Adriana van Blyenburgh, Adriaen van der Goes
Plaats Leiden
Datum doop 25-02-1639
Opmerkingen vader aangeduid met: Professor
 
 
Archief nr.DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk
Dopeling Adriaen
Vader Jacobus Gool
Moeder Rhijnsburgh van der Goes
Getuige Jacob van der Goes, Jacob van Beveren, Agnela van Couckelbergh, Catharina van der Meulen
Plaats Leiden
Datum doop 19-08-1644
 
 
Archief nr. DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio O - 294
Bruidegom Frans van Schooten , , Leyden , wonend: Heeresteech , professor Nederduytse prof matheseos in de univers
Bruid Margaritgen Wijnants , , Meppen , wonend: Heeresteech
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 19-07-1652
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Joris van Schoten oom Hogemorsch - Getuigen bruid: Maertgen Bouwens van Leeuwen toekomstig moei Hogemorsch -
 
 
Archief nr.DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio P - 053
Bruidegom Wilhelmus van der Cruck , , 's Gravenhage , wonend: 's Gravenhage
Bruid Cornelia van Schooten , , Leyden , wonend: Steenschuyr
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 02-04-1654
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Willem Vrancken van der Cruck vader 's Gravenhage - Getuigen bruid: Marya Gool moeder Steenschuyr -

top 

Prof. Frans Fransz. van Schooten en Maria Claesdr. Gool

Archief nr. 519
Inventaris nr. 4587
Beschrijving: Kwitantie van Pieter Hermansz. ten behoeve van Maryken Cornelisdr., wegens geleverde deels vergulde lepels, 1595 nov. 17.
Uiterlijke vorm:1 stuk
Datering:1595-1595
 
Opmerkingen:Aangetroffen in het afschrift van het testament van prof. Frans van Schooten en Maria Claesdr. Gool (inv.
nr. 4588).

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr. 4588
Beschrijving: Authentiek afschrift van het testament d.d. 1 november 1632 van prof. Frans van Schooten en Marye Claesdr. Gool, 1649 nov. 25.
Uiterlijke vorm:1 katern
Datering:1649-1649
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr.4589
Beschrijving: Authentieke afschriften van de inventarissen d.d. 26 november 1650 en 25 februari 1651 van de boedel van de in gemeenschap van goederen getrouwde prof. Frans van Schooten en Maria Claesdr. Gool, 1651. In het eerste exemplaar potloodaantekeningen van één van de gerechtigden in de boedel (waarschijnlijk van zoon prof. Pieter van Schooten).
Uiterlijke vorm:2 katernen
Datering:1650-1651
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 
Archief nr.
Inventaris nr.
Beschrijving: L. Knappert schreef in 1938 over de testamenten van Frans van Schooten Junior in een artikel met de titel Professor Frans van Schooten Jr. en Margrieta Wynants maken hun testament in het Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland, blz 164.

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr.4590
Beschrijving: Kwitanties ten behoeve van Maria Claesdr. Gool, weduwe van prof. Frans van Schooten, 1675 en 1680.
Uiterlijke vorm:3 stukken
Datering:1675-1680
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr.4591
Beschrijving: Akte van scheiding van de nalatenschap van Maria Gool, weduwe van prof. Fransiscus van Schooten, tussen haar kinderen, 1679 okt. 12.
Uiterlijke vorm:1 stuk
Datering:1679-1679
Opmerkingen:Haar kinderen waren: prof. Pieter van Schooten, Cornelia van Schooten, echtgenote van Willem van der Cruck, agent en procureur te 's-Gravenhage, en Johanna van Schooten, echtgenote van mr. Pieter van der Pol, advocaat voor het Hof van Holland.
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 

Prof. Pieter van Schooten (1634-1679)

Archief nr. 519
Inventaris nr.4592
Beschrijving: Stukken betreffende de uitoefening van het hoogleraarsambt, 1667, 1677-1680. met een kwitantie van Apolonia van Hoeck [ten behoeve van het Heilige Geest-of Arme Weeshuis], wegens betaling van geleverde schrijfwaren. Hierbij tevens een (niet verzonden?) brief aan Frederick Zeylerius, die privécolleges had gevolgd, met het verzoek of deze de geleende geschriften zou willen terugbetalen.
Uiterlijke vorm:1 omslag
Datering:1667-1680
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr.4593
Beschrijving: Notariële akte van transport door Dirck Salomontsz. van Outshoorn aan prof. Pieter van Schooten van een obligatie ten laste van het Gemeneland van Holland en op naam van de kinderen van Lidia Kerstemans, 1679 jul. 28. Met bijlage.
Uiterlijke vorm:2 stukken
Datering:1679-1679
 

2

2

top 
Archief nr. 519
Inventaris nr.4594
Beschrijving: Onderhandse akte van transport door [Willem van der Cruck] te 's-Gravenhage aan zijn zwager prof. Pieter van Schooten van een obligatie ten laste van de Generaliteit en op naam van Adriana van der Nieuwburgh, weduwe van Alexander l'Empereur, 1679 nov. 17. Met retroacta, 1671.
Uiterlijke vorm:2 stukken
Datering:1671-1679
Opmerkingen:Oorspronkelijk was de obligatie in het bezit van Sara l'Empereur, dochter van degene op wier naam het waardepapier was gesteld. Zij transporteerde deze in 1671 aan Johan van der Heyden, die in hetzelfde jaar nog transporteerde aan Willem van der Cruck te 's-Gravenhage, echtgenoot van Cornelia van Schooten. Via hem kwam de obligatie in 1679 in het bezit van zijn zwager, pof. Pieter van Schooten.
 

2

2

Klik op deze afbeelding om alle bladzijden te zien.

top 
Inventaris nr.1028
Beschrijving: Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter van Schooten, buitengewoon hoogleraar in de wiskunde, van wie de instelling universeel erfgename was, 1679-1683. Hierbij een onderhandse boedelinventaris.
Uiterlijke vorm:3 stukken
Datering:1679-1683
Opmerkingen:Zie afdeling van het familiearchief Van Schooten. Het Weeshuis liet gouden en zilveren begrafenispenningen slaan, hoogstwaarschijnlijk naar een ontwerp van Adriaen de Vois (c. 1632-1680) (lit.: Zwierzina, W.K.F., De penningen betrekking hebbende op Leiden, geslagen vr 1813, In: Leidsch Jaarboekje, (1913) blz. 83 en afb. 21.)

top 

Ds. Anthony van Schooten (1633?-1679)

Beschrijving: Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van ds. Anthony van Schooten, overleden op de Hoge Mors onder Oegstgeest 13 april 1679, 1681-1689. Hierbij een authentiek afschrift van een ander authentiek afschrift van zijn holografisch testament d.d. 1 april 1679.
Uiterlijke vorm:1 omslag
Datering:1679-1689