Wiskunde & Onderwijs

In nummer 185 staan mijn bijdrage over de geschiedenis en persoon Simon Stevin en mijn bijdrage over de Tafelen van Interest.

Artikel