Variabelen

Streven is om op deze website consequent te zijn in het gebruik van letters voor variabelen. In de tekst hiernaast worden daarom andere letters gebruikt dan in het werk van Viète.
 

AB  de gezochte getallen
Ssom van A en B
Vverschil van A en B
Pproduct van A en B
QquotiŽnt van A en B
Ksom van de kwadraten
Dverschil van de kwadraten
Tsom van de derde machten
Uverschil van de derde machten
Grekenkundig gemiddelde
Mmeetkundig gemiddelde
Lteller
Nnoemer
XY twee onbekende getallen
Chypothenusa (schuine zijde)
Zoptelling van getallen