Animatie

Met de animatie kun je zelf op zoek gaan naar de oplossing. De som van twee getallen kun je zien als de gezamenlijke lengte van twee lijnstukken, de som van twee kwadraten als de som van de oppervlaktes van twee vierkanten en het verschil van twee derdemachten als het verschil van de inhoud van twee kubussen.