Viète Opera Mathematica

Viète (1540-1603) is een van de grondleggers van de algebra. Hij publiceerde verschillende boeken rond 1590. Viète leefde één generatie na Cardano, leefde in de tijd van Stevin en Bombelli en leefde één generatie voor Descartes en Fermat. Op deze webpagina's wordt een klein deel van zijn werk toegelicht, namelijk de Zeteticorum Libri Quinque. Hoewel er enige verwantschap is met het werk van Diophantus uit de Grieks-schrijvende tijd rond het jaar nul, verwoordt Viète zijn bedoelingen in een ander boek, De Aequationum Recognitione et Emendatione Tractatus Duo, dat zich laat lezen als een vervolg op de Zeteticorum Libri Quinque. Zijn oogmerk is het ordenen van algebraïsche uitdrukkingen als gereedschap voor het oplossen van ingewikkelde vergelijkingen van de vierde macht of hoger. Zijn aanpak is het terugbrengen van een ingewikkelde vergelijking naar een eenvoudige vergelijking door gebruik te maken van bekende algebraïsche uitdrukkingen. Zijn stijl is beknopt en receptmatig, vaak voorzien van een enkel getallenvoorbeeld.
Frans van Schooten heeft in opdracht van uitgever Elzevier het werk van Viète gebundeld en geredigeerd in 1646. Hoewel van Schooten zeer vertrouwd was met de aanpak en notatie van Descartes, heeft hij de tekst van Viète ongewijzigd overgezet. In 1983 verscheen de Engelse vertaling en bewerking door T. Richard Witmer: The Analytic Art.