www.fransvanschooten.nl

Workshops

Workshops over de astronomische en wiskundige achtergrond van zonnewijzers zijn gegeven in Turkije vanaf 2016, in Amstelveen sinds 2017 en in 2019 in Utrecht. Neem voor meer informatie contact op met h.hietbrinkplanet.nl.


Astrolabes

Een astrolabe is een concrete toepassing van wiskunde, met name van de stereografische projectie. Animaties zijn gemaakt in Geogebra. Een 5 havo klas met wiskunde  D heeft de opdracht gekregen om zelf een astrolabe te tekenen met behulp van meetkunde en de stereografische projectie. In 2022 heb ik een 3D print versie gemaakt.

Geogebra

Catalogus

Workshops

Sinds 2006 zijn workshops en lezingen verzorgd over allerlei onderwerpen. Ook is er over gepubliceerd. Sommige hebben betrekking op Frans van Schooten, maar andere gaan over zonnewijzers en astrolabes en weer andere over algebra of meetkunde.

Hieronder staan de artikelen en evenementen eerst op chronologische volgorde en daarna thematisch opgesomd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met h.hietbrinkplanet.nl.

Startpagina

 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


 

top
 


Fourth International Summer School at the Prof. Dr. Fuat Sezgin Foundation for the History of Science in Islam in Istanbul 2015

Een workshop over een tekeninstrument om weerspiegelingspunten te vinden. Deze workshop is gebaseerd op een schets van Leonardo da Vinci en zou teruggrijpen op het werk van Ibn al-Haytham.

Reflection Points

 

top
 


Third International Summer School at the Prof. Dr. Fuat Sezgin Foundation for the History of Science in Islam in Istanbul 2014

Een workshop is verzorgd over een universeel tekeninstrument waarmee alle kegelsneden getekend kunnen worden, ellipsen, parabolen, hyperbolen, cirkels en zelfs een rechte lijn. De workshop is gebaseerd op een instrument dat Abu Sahl al-Kuhi beschreef.

Perfect compass

 

top
 


Second International Summer School at the Prof. Dr. Fuat Sezgin Foundation for the History of Science in Islam in Istanbul 2013

Een workshop over een draagbare zonnewijzer is verzorgd. De zonnewijzer is bechreven door Ibn al Raqqam.

Draagbare zonnewijzer

 

top
 


 

top
 


Workshops Turkije


Instrumenten

Workshops zijn verzorgd over verschillende instrumenten uit het "Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam".